Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021
Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Thông tư này được áp dụng với các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Thông tư này được áp dụng với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP.

 
Tin Liên Quan

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021
Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021