Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù; an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Xem toàn bộ nội dung Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Tin Liên Quan

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016