Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường
Đo đạc, đánh giá tác động môi trường
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

         Trong thời gian qua việc quản lý, theo dõi, đo đạc, lập hồ sơ, báo cáo về môi trường lao động, vệ sinh lao động tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa thực sự được quan tâm đúng mức nên đã xảy ra rất nhiều sự cố đáng tiếc về môi trường. Hậu quả trực tiếp của hành động phá hủy môi trường, không kiểm soát các yếu tố gây ô nhiễm môi trường lại chính là doanh nghiệp và người lao động đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe, bệnh nghề nghiệp.
         Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Thông tư 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và Bệnh nghề nghiệp. Việc khảo sát, đo đạc, báo cáo, đánh giá tác động về Môi trường lao động là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện tối thiểu một năm một lần. Đối với những môi trường lao động đặc biệt việc thực hiện khảo sát, đánh giá môi trường làm việc còn phải thực hiện nghiêm ngặt trên từng yếu tố tác động lên người lao động và phải thực hiện trước và trong suốt thời gian người lao động làm việc.

 

 

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường

Đo đạc, đánh giá tác động môi trường
Đo đạc, đánh giá tác động môi trường