THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020
THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

Ngày 27/11/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 13/2020/TT_BLĐTBXH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Xem toàn bộ Nội dung Thông tư  13/2020/TT_BLĐTBXH

Tin Liên Quan

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020
THÔNG TƯ 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020