Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015
Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Xem toàn bộ Nội dung Luật số 84/2015/QH13 tại đây

Tin Liên Quan

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015
Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015