THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2021 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2022.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021 trên toàn quốc đã xảy ra 6.504 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) (giảm 1.876 vụ, tương ứng với 22,4% so với năm 2020) làm 6.658 người bị nạn (giảm 1.952 người, tương ứng với 22,67% so với năm 2020) (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó:

         - Số vụ TNLĐ chết người: 749 vụ, giảm 170 vụ tương ứng 18,5% so với năm 2020, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 574 vụ, giảm 55 vụ tương ứng với 8,74% so với năm 2020; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 175 vụ, giảm 115 vụ tương ứng với 39,7% so với năm 2020);

- Số người chết vì TNLĐ: 786 người, giảm 180 người tương ứng 18,63% so với năm 2020, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 602  người, giảm 59 người tương ứng với 8,92% so với năm 2020; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 184 người, giảm 121 người tương ứng với 39,67% so với năm 2020);

- Số người bị thương nặng: 1.485 người, giảm 412 người tương ứng với 21,71% so với năm 2020 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 1.226 người, giảm 391 người tương ứng với 24,2% so với năm 2020; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 259 người, giảm 21 người tương ứng với 7,5% so với  năm 2020);

* Tình hình TNLĐ năm 2021 trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với năm 2020 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người.

                                             (Chi tiết tại Phụ lục I).   

Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2021 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Xem toàn bộ nội dung Thông báo TNLĐ năm 2021 tại đây! 

Tin Liên Quan

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2021