LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ
LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

            Các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH là thiết bị mà:

- Đòi hỏi ở người công nhân vận hành phải có trình độ chuyên môn, có tay nghề, nó phải được vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng theo một quy trình riêng biệt.

- Nếu công nhân vận hành sai, không tuân thủ theo theo các quy trình an toàn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Do đó mỗi một thiết bị đó phải có một hồ sơ máy móc, thiết bị; hồ sơ theo dõi, quản lý, nhật ký vận hành riêng biệt để đảm bảo vận hành đúng các nguyên tắc an toàn.
Hồ sơ thiết bị bao gồm tối thiểu:

-Hồ sơ cung cấp của nhà chế tạo.

-Chứng từ vật liệu kim loại, mối hàn, tay nghề thợ hàn.

-Biên bản thử nghiệm xuất xưởng.

-Bản vẽ cấu tạo thiết bị.

-Chứng nhận hợp quy (đối với thiết bị chế tạo trong nước)

-Các tính toán, kiểm tra bền, các chi tiết, bộ phận.

-Lý lịch thiết bị (theo quy phạm)

-Quy trình vận hành.

-Giấy giao nhiệm vụ vận hành.

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ

LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ
LẬP HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ