HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM
HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

- Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-LĐTBXH, Giấy chứng nhận số: 88/2020/GCN ngày 26/11/2020 của Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện An toàn VSLĐ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ huấn luyện an toàn lao động- vệ sinh lao động;

Tiếp tục các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”; Công ty mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Đợt 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN:  

01. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Mục 1 được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Học viên được cấp Chứng nhận huấn luyện có giá trị 02 năm.

02. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

Học viên được cấp Chứng nhận huấn luyện có giá trị 02 năm.

03. Nhóm 3: Gồm 32 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt thuộc Danh mục theo Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020 do Bộ Lao động TB& XH ban hành.

Học viên được cấp thẻ an toàn lao động có giá trị 02 năm.

04. Nhóm 4: Đối tượng là người lao động không thuộc các nhóm trên.

05. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

06. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74, Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Học viên được cấp Chứng nhận huấn luyện có giá trị 02 năm.

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN: (Chương trình NĐ44/2016/NĐ-CP và NĐ140/2018/NĐ-CP)

III. ĐỊA ĐIỂM: Hội Trường Công ty- Số 01 Đường 14, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.  

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cử người đi học, Người lao động đăng ký gửi danh sách trước ngày khai giảng ít nhất 05 ngày về: Số điện thoại: (028) 35119758- 35118523-35119757- 0987.482.604

Fax: (028) 35119757- Email: antoanvsld@yahoo.com- hoặc: theudang@gmail.com   

HOSITCO” trân trọng kính gửi tới lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp xem xét, đăng ký cử học viên tham dự đảm bảo đúng theo các quy định Pháp luật lao động hiện hành.

Tải toàn bộ Nội dung Thông báo tại đây! 

Tin Liên Quan

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM

HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM
HOSITCO Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2024 tại TP.HCM