Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên
Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Công ty Cổ Phần Kiểm Định và Huấn Luyện an toàn vệ sinh lao động Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSITCO) là tổ chức hoạt động dịch vụ có điều kiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước cấp là: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; đào tạo dạy nghề, quan trắc môi trường lao động…;

            Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động dịch vụ, mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty thực hiện thông báo đại chúng về việc tuyển dụng nhân sự là Kỹ thuật viên, kiểm định viên cụ thể như sau:

Tải toàn bộ Nội dung Thông báo tuyển dụng tại đây

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên
Tuyển dụng Kỹ thuật viên, Kiểm định viên