Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM
Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Hạng C theo Quyết định số 1450/QĐ-LĐTBXH, Giấy chứng nhận số: 88/2020/GCN ngày 26/11/2020 của Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội; 

Thực hiện Nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” và giúp Doanh nghiệp, Người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn vệ sinh lao động; Công ty mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 

 

 

Tải toàn bộ Nội dung thông báo tại đây:

Tin Liên Quan

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM

Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM
Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại Tp.HCM