Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM
Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-LĐTBXH ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện hạng C, Công ty CP Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tp.HCM mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung tại văn phòng Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

Tải toàn bộ Nội dung Thông báo tại đây:

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM

Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM
Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung đợt 2.2022 tại TP.HCM